Bedrijfsfinanciering

Bij bedrijfsfinancieringen zijn wij actief op volgende gebieden:

U wilt groeien als onderneming en investeren in kansen die zich in de markt voordoen. Of u heeft plannen om een andere organisatie over te nemen. U heeft wellicht ook ervaren dat banken op dit moment huiverig zijn om grote financieringen te verstrekken. Wanneer u als ondernemer bij een bank aanklopt is de kans aanwezig dat u geconfronteerd wordt met een afwijzing van de financiering of een financiering tegen niet marktconforme condities.

Dankzij onze jarenlange bancaire ervaring spreken wij de taal van de banken. Wij kunnen derhalve een financieringsaanvraag voor u maken waarin alle facetten worden behandeld die een bank in een aanvraag behandeld wil zien. Door onze goede contacten in de bankwereld kunnen wij zorgen voor de voor uw bedrijf meest optimale financiering.

Wellicht is het goed voor u om te weten dat EAR Management volledig objectief en onafhankelijk werkt. Wij ontvangen geen dus commissies van de financier. En wij begeleiden u gedurende het volledige traject: van de aanvraag tot aan de het verstrekken van de financiering.

Vaak zijn bestaande financieringsconstructies door de loop der jaren ontstaan. Natuurlijk hoeft dit niet de voor uw bedrijf meest optimale financiering te zijn. Door een goede analyse van de bestaande financieringsfaciliteit kunnen voordelen worden behaald. Te denken valt hierbij aan rente, looptijd en zekerheden. Met name op het gebied van zekerheden houden banken vaak onnodig lang vast aan in het verleden verstrekte zekerheden (borgstellingen).

Wij analyseren uw huidige financieringsconstructie zeer grondig en toetsen deze aan uw daadwerkelijke kredietbehoefte. Wij zorgen er, door het eventueel herstructureren van uw financieringen dat u de voor uw bedrijf meest optimale financiering verkrijgt tegen goede condities.

Het beoordelen van financieringsoffertes en de bijbehorende akten is een vak apart. Door de vaak moeilijke juridische teksten en vaktermen van de offerte en de bijbehorende akten is het voor u als ondernemer niet mogelijk om te beoordelen of dit de door u gewenste financieringsconstructie is. U moet echter weten waaraan u toe bent en niet later geconfronteerd worden met verrassingen. Het gaat immers vaak om grote bedragen en contracten voor meerdere jaren.

Door onze jarenlange bancaire ervaring, kunnen wij als geen ander financieringsoffertes en bijbehorende akten van banken en financiers beoordelen. Zo bent u volledig geïnformeerd en wordt u niet geconfronteerd met verrassingen in de toekomst. Dat werkt wel zo prettig.