Bedrijfsadvisering

Op het gebied van bedrijfsadvisering zijn wij ondermeer actief op de volgende gebieden:

Bij liquiditeitsproblemen kunnen de spanningen in een organisatie heel hoog oplopen. Soms zelfs staat het voortbestaan van de hele organisatie op het spel. Het zijn momenten waarop er snel, adequaat maar ook zorgvuldig moet worden gehandeld, want één foute beslissing kan in dat soort situaties killing zijn. Er zijn ondernemers die proberen alles alleen op te lossen. Maar de praktijk wijst uit dat zoiets buitengewoon moeilijk is. Daarom is het inzetten van een ervaren adviseur van zeer groot belang: voor uzelf, uw organisatie en uw medewerkers. Het gaat immers ook om hun toekomst.

Wij begeleiden en adviseren ondernemers goed en graag bij het afwenden van een dreigend faillissement en, wanneer echt alles geprobeerd is, bij het in goede banen leiden van een onafwendbaar faillissement. Wij zetten alle juridische en financiële aspecten voor u op een rij en voorzien u van een gedegen advies. Zo kunnen we gezamenlijk en weloverwogen de beste koers bepalen.

Wij helpen u om vooraf uw positie te versterken door flink de diepte in te gaan en een groot aantal vragen te beantwoorden. Wat is er gebeurd? Hoe zijn de problemen ontstaan? Wat zijn daarin de belangrijkste factoren? Wat kan er op korte termijn gedaan worden? Zijn er partijen in de markt die support kunnen geven? Wat zijn de meest rendabele onderdelen? En waar liggen op het moment zelf de beste kansen?

EAR management biedt een luisterend oor en helpt u met een herstructurering van de organisatie of met een doorstart. En er is vaak veel meer mogelijk dan u in eerste instantie had gedacht. EAR management spot voor u de mogelijkheden op momenten waarop u ze zelf wellicht even niet ziet. Daarnaast kunnen wij schade, wanneer het onverhoopt toch misgaat en bij insolventie van uw contractspartij, beperken door het veilig stellen van uw belangen.

Wij adviseren en bemiddelen bij fusies, overnames en verkoop van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Wij treden op namens de aan- of verkopende partij. Door onze jarenlange ervaring, beschikken wij over de kennis en deskundigheid om de waarde van een organisatie op de juiste wijze te kunnen bepalen.

Maar het gaat om meer dan alleen de waarde van een bedrijf. Het gaat om het maken van de juiste match in brede zin. Partijen moeten bij elkaar passen. Er moet een klik zijn tussen diegenen die met elkaar in zee gaan en er moet goed worden gekeken naar de strategie, de structuur en de cultuur van beide partijen.

Het hebben van een klankbord is van groot belang voor ondernemers, bestuurders en organisaties in het algemeen. Maar soms zijn er geen andere personen binnen uw organisatie, waarmee u op uw niveau van gedachten kunt wisselen. Soms zijn die er wel. Maar ook dan kan het prettig zijn een onafhankelijk persoon met een onbevangen blik tegenover u te hebben, Bijvoorbeeld om de toekomstplannen door te nemen, de situatie waarin uw organisatie zich bevindt door te lichten en te beoordelen of om te praten over zaken waar u persoonlijk mee te maken heeft.

Wij kunnen u en/ of uw directie/ het management van uw organisatie ondersteunen door te fungeren als extern adviseur, coach, sparringpartner of als interim manager. EAR management biedt een luisterend oor en helpt u de juiste keuzes te maken op persoonlijk en professioneel gebied, op financieel gebied en op het gebied van verbetering in uw bedrijfsvoering.

Bij managementondersteuning staan uw persoonlijke en professionele ontwikkeling enerzijds en de realisatie van structurele verbeteringen van uw onderneming anderzijds centraal. En die gebieden hebben vaak meer met elkaar te maken dan u denkt.